Historia

 

HISTORIA

Seberiano Atxukarro garrantzi handiko arkitektoa izan zan batez be. XIX. mendeko Bizkaian eta Bilbo aldean, bereziki. Eklektizismoaren alde agertu zan eta bai erabili be, halako zorrotasunez. Bere lanetan iraun dauen estiloa bihurtu zan hau. 1.983ko urioletan hondatu zan arren, gaur egun guztiz barriztuta ikusten dogun Kasinoak badauka antzerki frantsesaren kutsu handia, oin berezia dauka eraikinak apru bat nahasia. Bere lanak, Bermeon (1.983), hemen azaldutako ildo berbera jarraitu izan dau.

HISTORI

Severiano Atxukarro was a remarkable figure of the late 19th century in Biscay, particularly in Bilbao. Histaste for the electric handled with certain inflexibility will become permanent in all of his works. The Casino, half-ruined in the floods of 1.983 and completely restored, has plenty of french stage design including a bizarre floor, a rather motley. His work in Bermeo (1.983) maintains the above-desribed patterns.

HISTORIA

Severiano de Achucarro es figura destacada en la Bizkaia de finales del XIX, particularmente en Bilbao. Su gusto por el eclecticismo, que maneja con cierta rigidez, será una permanencia en su obra. El casino, semiderruido en las inundaciones de 1.983 y totalmente  restaurado, tiene mucho de escenografía teatral francesa, con una planta curiosa un tanto abigarrada. Su obra en Bermeo (1.983)  mantiene las pautas reseñadas.